• Văn phòng của Weave

  Thiết kế: Studios Architecture

  Địa điểm: Paris, Pháp

  Diện tích văn phòng: 1.290 m2

 

 • Văn phòng của Bicom Communications

  Thiết kế: Jean De Lessard

  Địa điểm: Montreal, Canada

  Thời điểm: 2014

  Diện tích văn phòng: 450 m2

 

 • Văn phòng của NTI

  Thiết kế: Liong Lie

  Địa điểm: Leiden, Hà Lan

 

 • Văn phòng của Paper Stone Scissors Australia

  Thiết kế: Russell & George

  Địa điểm: Windsor, Úc